Geldhonger

Is Gerrit Zalm de handigste boekhouder van Europa?

De minister van Financiën is zo geslepen dat hij alleen maar lijkt te verdienen aan de lancering van de euro. Kortgeleden werd bekend dat Zalm een meevaller kan boeken van ten minste 91 miljoen euro. Dat komt doordat oude guldenbiljetten niet allemaal terugvloeien naar De Nederlandsche Bank, in het jargon van bankiers `versterven' genoemd. De opbrengst daarvan valt dit jaar al vrij, zo heeft Zalm geregeld.

De boekhoudkundige creativiteit van Zalm reikt nog verder. Wie de euromuntjes aan een nadere inspectie onderwerpt ontwaart jaartallen als 1999, 2000 of 2001. Maar die euromunten zijn toch pas op 1 januari 2002 in omloop gebracht? Toch wil de traditie in Nederland dat het jaar waarin wordt geslagen op de munt terechtkomt. In Duitsland leidde dit tot verwarring bij winkeliers. Zijn deze munten wel echt?

Met jaartallen op munten is geld te verdienen. Verzamelaars raken geestdriftig over muntjes met verschillende jaren en slaan deze op in hun mappen. En daar rinkelt in de beste VVD-traditie de kassa weer, voor enkele tonnen euro's.

Toegegeven. Zalm moest jarenlang een dure reclamecampagne financieren en heeft voor iets meer dan 58 miljoen euro aan eurokits weggegeven. Maar tot die geste zou hij nooit zijn gekomen als er niets onder de streep zou zijn overgebleven. Mocht overheidsbedrijf NS binnenkort nog een creative chief financial officer zoeken, Zalm is hun man.

    • Mark Houben