Doping in voeding van olympische deelnemers

Een groot aantal voedingssupplementen die door de sporters ter voorbereiding op de Winterspelen in Salt Lake City worden gebruikt bevat dopinggeduide stoffen die niet vermeld staan op de verpakking.

Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het onderzoek bij voedingssupplementen dat door TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van NOC*NSF wordt verricht. Tot nu toe zijn 55 van de 69 door de olympische sporters ingeleverde supplementen getest. In een kwart daarvan zijn verboden stoffen aangetroffen. De concentraties zijn gering, waardoor geen direct gevaar voor een `positieve' dopingcontrole in Salt Lake City bestaat. Bij de test is uitgegaan van de grenswaarden die worden gehanteerd door de olympisch gekwalificeerde dopinglaboratoria.

NOC*NSF verklaart verontrust te zijn door de resultaten van het onderzoek, dat grotendeels is afgerond. Alle direct betrokken sporters zijn persoonlijk en vertrouwelijk door NOC*NSF geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast zijn, in overleg met de NOC*NSF Atleten Commissie, alle A- en B-sporters, begeleiders en sportbonden nogmaals gewezen op de mogelijke risico's van voedingssupplementen. In combinatie met bijvoorbeeld koffie en cola, en bij lichamelijke inspanning onder extreme omstandigheden kan een concentratieverhoging optreden, waardoor een positieve dopingcontrole niet valt uit te sluiten. NOC*NSF en het RIVM hebben ook de Inspectie van Volksgezondheid geïnformeerd over de resultaten, omdat in één geval een spoor van een `designer drug' is geconstateerd. Daarnaast wordt de Keuringsdienst van Waren ingelicht. De testen worden uitgevoerd om op korte termijn met een informatie- en analysesysteem te komen dat sporters zekerheid biedt over het gebruik van voedingssupplementen.