Docenten school in dienst bedrijven

De twee onderwijzers van een nieuwe privé-basisschool in het Zuid-Hollandse Schoonhoven komen in vaste dienst bij drie Nederlandse bedrijven. Dit zegt Yolanda Eijgenstein, medeoprichtster van de school. Volgens haar komt een dergelijke financiële constructie bij andere privé-scholen in Nederland niet voor.

Eijgenstein, uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar 1997, en haar eigen bedrijf Why Company hebben de constructie bedacht samen met ICT-bedrijf The Vision Web en financieel adviesbureau De Putmangroep, na overleg met andere privé-scholen en onderwijzers. Een vast dienstverband geeft de leerkrachten en de bedrijven meer zekerheid, meent Eijgenstein.

Het is niet ongebruikelijk dat privé-scholen door bedrijven worden gefinancierd. De meeste van deze scholen draaien op sponsorgelden van bedrijven of op vrijwillige bijdragen van de ouders. Sponsoring garandeert volgens Eijgenstein niet de continuïteit van scholen. Het betekent bovendien onnodig veel werk voor bedrijven, vindt ze, omdat de sponsoruitgaven elk jaar worden geëvalueerd en opnieuw vastgesteld.

Het bedrijfsleven investeert volgens Eijgenstein deels uit eigenbelang in privé-scholen. De meeste bedrijven zien graag dat kinderen van jongs af aan goed worden onderwezen zodat ze later een waardevolle aanwinst zijn voor datzelfde bedrijfsleven.

Bedrijven houden zich volgens Eijgenstein ook om emotionele redenen intensief bezig met het onderwijs. ,,Veel ondernemers hebben zelf kinderen en willen voor hen het beste onderwijs.''

Eijgenstein is niet bang dat de betrokken bedrijven zich inhoudelijk zullen bemoeien met de school. ,,Dat is niet de bedoeling en zal ook niet gebeuren.''

Nederland kent op dit moment vermoedelijk twintig privé-basisscholen. Exacte cijfers zijn bij het ministerie van Onderwijs niet bekend. Privé-scholen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs en zijn daarom niet verplicht geregistreerd bij de Onderwijsinspectie.

De nieuwe privé-school in Schoonhoven, die op 1 februari wordt geopend, krijgt voorlopig tien leerlingen en zal `Iederwijs' heten.