Diamantrover tot 2,5 jaar veroordeeld

De rechtbank in Amsterdam heeft Dennis P. (26) veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf wegens verduistering in dienstbetrekking van diamanten met een verkoopwaarde van circa 40 miljoen gulden. De officier van justitie had vier jaar geëist.

P. stal meermalen edelstenen en juwelen bij Gassan Diamonds en nam begin augustus 2001 een hoeveelheid met een inkoopwaarde van 6,8 miljoen euro mee. Een maand later gaf hij zich aan bij de politie. Het merendeel van de buit werd op zijn aanwijzingen teruggevonden. Twee medeplichtigen kregen wegens heling een voorwaardelijke straf van 6 maanden en een taakstraf van 240 uur. Tegen hen was 18 maanden waarvan zes voorwaardelijk geëist.

De rechtbank citeerde tijdens de motivering van het vonnis uitvoerig uit het psychologische rapport dat van Dennis P. is opgemaakt. In de woorden van de psycholoog lijdt P. aan ,,een narcistische persoonlijkheidsstoornis, met als belangrijkste kenmerken diepgewortelde, en sterk afgeweerde minderwaardigheidsgevoelens, compensatoire grandioze zelfoverschatting en geldingsdrang, gebrekkige empathische vermogens, morele vrijblijvendheid en grenzeloosheid, en de overmatige behoefte aan bewondering en aandacht.''

De strafbare feiten kunnen hem volgens de psycholoog slechts in beperkte mate worden toegerekend. Als P. niet wordt behandeld, aldus de gedragskundige, is er een reële kans op herhaling van vermogensdelicten.