De Wadden liggen niet op de euro

Op de Waddeneilanden voelen ze zich overgeslagen. Op de nieuwe eurobiljetten zijn de eilanden niet afgedrukt. En Duisenberg is nota bene een Fries.

De loep werd erbij gepakt bij de Terschellinger VVV en ja hoor: de Nederlandse, Duitse en Deense Waddeneilanden ontbreken inderdaad op de nieuwe eurobiljetten. Het nieuwtje dat de ,,parels van de wadden'' zelfs met geen klein stipje waren afgedrukt, kwam van VVV-directeur Pieter Smit van Ameland. Hij op zijn beurt was op de omissie gewezen door een journalist van Omrop Fryslân. ,,Triest'', vindt Smit, die namens de vijf Waddeneilanden spreekt. ,,Hoe kun je nou eeén van de mooiste natuurgebieden van Europa vergeten? De wereld houdt blijkbaar op bij de vaste wal. We horen er niet bij. Ja, Texel staat er wel op, heb ik gehoord.''

Zelf heeft hij de coupures nog niet gezien. ,,Ik zit in Zweden, maar probeer er aan te komen.'' Burgemeester Bertus Fennema van Schiermonnikoog, tevens voorzitter van het Overleg Orgaan Waddeneilanden, is ook ontstemd. ,,Wij horen bij Europa en willen dan ook zichtbaar op het nieuwe geld staan. We hebben tenslotte geen status aparte.'' Hij wil met zijn collega's van de vier andere eilanden overleggen en een boze brief aan De Nederlandsche Bank sturen. Bij een eventuele herdruk moeten Ameland, Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog alsnog worden toegevoegd op de eurobriefjes, vindt hij.

Woordvoerder Bert Groothof van DNB legt uit dat de eilanden niet over het hoofd zijn gezien. ,,In de ontwerpfase kwam al ter sprake dat de schaal simpelweg dermate klein is dat het technisch niet mogelijk is ze af te drukken. Er is absoluut geen sprake van opzet. Duisenberg is zelf Fries, die heeft hier heus wel aan gedacht. Maar een minuscuul puntje kun je niet afdrukken.'' Jammer, geeft hij toe. Was dit technisch wel mogelijk geweest, dan hadden de eilanden bij een herdruk toch niet op de eurobiljetten kunnen worden gedrukt, stelt hij. ,,Een nieuwe druk mag niet afwijken van het oorspronkelijke biljet.''

Groothof erkent dat het netter was geweest wanneer de waddenbesturen op voorhand op de hoogte waren gebracht.

Fennema schampert: ,,Misschien hadden wij dan nog een speld gehad om een goede prik neer te zetten.''

President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank, die de vraag over het ontbreken van de Wadden kreeg voorgelegd op nieuwjaarsdag, toonde zich pessimistisch over het mogelijk opnemen van de eilandengroep bij nieuwe ontwerpen. ,,De huidige ECB-president Wim Duisenberg is een echte Fries. U moet er maar van uitgaan dat als het hem niet lukt om de Waddeneilanden op de eurobiljetten te krijgen, dat niemand het dan lukt.''

Op Smit maken deze argumenten weinig indruk. ,,Mallorca, Menorca en de Griekse eilanden in de Middellandse Zee staan er wel op. Maar het Duitse eiland Sylt, toch een heel behoorlijk eiland, ontbreekt ook.'' Hij gaat ,,napluizen'' hoeveel vierkante meters elk wel afgedrukt eiland heeft. ,,Want als je één Europa wilt, moet je ook met de kleintjes rekening houden.''

Het is maar treurig dat, net nu er Duits-Nederlandse eilandhoparrangementen zijn samengesteld door de VVV's (je kunt immers met hetzelfde geld betalen), ze ontbreken op het nieuwe papiergeld.

VVD-directeur Smit wil er ,,op een ludieke manier'' aandacht voor vragen. ,,Hoe? Bijvoorbeeld door Duisenberg een tochtje over de wadden aan te bieden. Maar ik wil eerst nog overleggen met mijn Deense en Duitse collega's.''