De man van `Heerlijk, helder Heineken'

Eén keer werd aan Alfred Heineken als reclamemaker een prijs voor de beste advertentie van het jaar toegekend. Het was in 1985, toen minister Brinkman de sluikreclame op de televisie met piepjes wilde bestrijden en de STER klachten kreeg over het feit dat Loekie de Leeuw in zijn dagelijkse openingsfilmpje een glas bier op de piano had staan. Heineken legde destijds veel eer in met advertentiepagina's in de kranten, die grappig commentaar leverden op de actualiteit. Doorgaans kwamen de ideeën van het reclamebureau, maar ditmaal verzon de brouwer zelf de tekst: ,,Heerlijk, helder Piep wenst u een gelukkig nieuwjaar''. In het jaarboek met de beste reclame van dat jaar staat de naam A. Heineken dan ook vermeld achter `concept'.

Het is de enige keer dat zijn bemoeienis met de reclamecampagnes naar buiten kwam. Maar in werkelijkheid zette hij er veel vaker zijn stempel op. Niet alleen liet hij de e'tjes in zijn eigen naam in het logo ronder maken, zodat ze er op het etiket wat vriendelijker uit kwamen te zien, maar ook bij de toonzetting van de advertenties en de spotjes was hij veel nauwer betrokken dan de meeste andere topmannen in het bedrijfsleven. Toen hij eenmaal als president-directeur was afgetreden, kon hij nauwelijks verkroppen dat zijn opvolger akkoord was gegaan met de slagzin `Bier zoals bier bedoeld is'. In zijn tijd zou hij die onmiddellijk hebben afgekeurd.

Heineken was de man van ,,Heerlijk, helder Heineken''. Hij is weliswaar niet de geestelijk vader – diverse reclametekstschrijvers hebben het auteurschap opgeëist – maar hij besefte meteen dat er eeuwigheidswaarde in die woorden school en wenste nooit meer van een andere slagzin te horen. Het moet hem dus goed hebben gedaan, dat het weer in ere werd hersteld. Reclame was voor Heineken even belangrijk als bier.

    • Henk van Gelder