Angel uit conflict bij kabelaar

De ondernemingsraad van UPC krijgt alsnog informatie over de manier waarop het kabeltelevisiebedrijf de activiteiten in Nederland reorganiseert, een operatie waarbij 650 arbeidsplaatsen verloren gaan. Dat is het voorlopige resultaat van een procedure die de ondernemingsraad tegen de directie van UPC Nederland heeft aangespannen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Het medezeggenschapsorgaan verwijt de UPC-leiding lukraak mensen te ontslaan, terwijl niet duidelijk is of hun functie werkelijk komt te vervallen.

De partijen zijn gisteren tijdens de zitting overeengekomen dat UPC binnen een week met de geëiste informatie komt. Op basis van die gegevens volgt nader overleg. Mislukt dit overleg, dan treffen de partijen elkaar over veertien dagen opnieuw in de rechtszaal.

Het medezeggenschapsorgaan en het management bereikten eind vorig jaar overeenstemming over het schrappen van in totaal 650 van de 2.300 arbeidsplaatsen bij UPC Nederland. Leidraad van de reorganisatie was een plan van een gezamenlijke commissie, dat moest garanderen dat de dienstverlening niet in gevaar komt. Hiertoe zal de organisatie in drie regio's worden verdeeld met ieder een sterk eigen verantwoordelijkheid. Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek onlangs nog eens dat veel internetklanten van het kabelbedrijf ontevreden zijn.

UPC liet er geen gras over groeien, en stelde als voorschot onmiddellijk 381 werknemers op non-actief en zegde hen ontslag aan per 31 december 2001. Voor de ondernemingsraad is niet duidelijk op welke gronden deze mensen de poort uit moeten. Verder mist de OR een organisatieschema van zowel de oude situatie als de beoogde situatie waarmee de verschillen in functies en medewerkers direct duidelijk wordt.