Rotterdamse haven 2

Naar aanleiding van het hoofdartikel `Rotterdamse haven' het volgende:

De kosten van een `slot', waarmede de plaats aan boord van een containerschip wordt aangeduid waar een container zou moeten staan bedragen ongeveer USD 1200 1400,- per reis. Op het ogenblik is het mogelijk om een twintig voet container vanuit Europa naar het Verre Oosten te verschepen voor USD 200,-.

Eén van de redenen waarom er de laatste jaren steeds grotere schepen zijn gebouwd is de gedachte dat daarmee de kosten per slot omlaag zouden kunnen worden gebracht. Gelijktijdige stilstand van de groei van de wereldeconomie zorgt voor enorme overcapaciteit en ongelofelijk lage tarieven, welke in geen verhouding staan tot de waarde van de inhoud van de vervoerde containers.

Wie zegt er dat de reders door prijsopdrijving en prijsafspraken schade toebrengen aan de wereldhandel? Eerder het tegenovergestelde is het geval.

Het minste dat de schrijver van dit commentaar zich zou kunnen voornemen in het nieuwe jaar is een stage te lopen bij een grote lijnrederij en zijn denkbeelden over scheepvaart, kennelijk stammend uit de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw, bij te stellen.