Netelenbos installeert nieuwe top spoorwegen

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft als aandeelhouder van de Nederlandse Spoorwegen vandaag de nieuwe raad van commissarissen geïnstalleerd. President-commissaris van het spoorbedrijf is haar partijgenoot Wim Meijer, topman van de Rabobank. Naast Meijer zullen vier topmabtenaren van Verkeer en Waterstaat en van Financiën voor zes maanden zitting nemen in het college.

Netelenbos maakte gisteren bekend dat ze op de laatste dag van 2001 in een gesprek met de vorige president-commissaris, Jan Timmer, het vertrouwen had opgezegd in de directie van de NV Nederlandse Spoorwegen. Ze vond dat president-directeur Huisinga moest worden ontslagen, omdat de punctualiteit over heel 2001 onder de 80 procent was gebleven. Timmer en de andere commissarissen voelden er niets voor om de eis van de grootaandeelhouder in te willigen en trokken de conclusie dat ze dan moesten opstappen. Vervolgens dienden ook Huisinga en zijn mededirecteur Lantain hun ontslag in. Twee andere leden van de raad van bestuur zijn aangebleven.

President-commissaris Timmer zei gisteravond op een persconferentie dat de voltallige raad van commissarissen unaniem had besloten hun functies beschikbaar te stellen. Het verzoek van de minister blijven negeren had volgens hem een te negatief effect op het bedrijf gehad. ,,We moesten kiezen uit twee kwaden'', zei Timmer. ,,Wij hebben onze conclusies getrokken. Dat moet de minister ook doen.''

Vrijwel de gehele Tweede Kamer stemt in met het besluit van Netelenbos om het vertrouwen op te zeggen in de raad van bestuur. Er is volgens het Kamerlid Dijsselbloem (PvdA) dan ook ,,geen enkele behoefte aan een spoeddebat''. Volgens hem doet de minister gewoon wat ze de fracties half december heeft beloofd.

Netelenbos zelf ziet dat iets anders, zo liet ze gisteren blijken. ,,Ik heb de NS-directie gehouden aan het eigen verbeterplan. Daarin staat de 80 procent punctualiteit en dat was de absolute bottom-line'', aldus de minister. Zij vindt dat over een half jaar opnieuw moet worden bekeken of ,,de sterke overheidsarm'' die nu om de NS is gelegd door iets anders kan worden vervangen.

De bonden die betrokken zijn bij NS stellen dat het vertrek van president-directeur Huisinga een logisch gevolg is van het niet halen van de punctualiteitsnorm. Voorlopige cijfers laten zien dat NS 79,9 procent van de treinen op tijd heeft laten rijden in het afgelopen jaar, eentiende procent minder dan het bedrijf met de minister was overeengekomen.

hoofdartikel, persstemmen: pagina 7