Kerstboom

Nu de feestdagen achter de rug zijn en het oude jaar met een overdosis terugblikken is afgesloten, wordt het tijd vooruit te kijken, en ons bv. af te vragen, wanneer we in dit nieuwe jaar de geboorte van Christus gaan vieren.

In `Een kerstboom is afgoderij' (21 december), stelt dominee Van Eckeveld dat die kerstboom een overblijfsel is van een heidens lichtfeest, en dat het onzuiver is om heidendom en christendom te mengen. Nog afgezien van de denigrerende toon die ik in zijn uitlatingen proef, ben ik bang dat Van Eckeveld en de zijnen met hun houding jegens de kerstboom aan symptoombestrijding doen, en niet aan de oorzaak van de door hen verfoeide vermenging toekomen. Immers, niet alleen de versierde en verlichte kerstboom heeft zijn wortels in het Germaanse heidendom, maar ook de datum, waarop wij (nog) gewoon zijn, de geboorte van Christus te vieren.

Helaas is het, tweeduizend jaar later, niet mogelijk nauwkeuriger te zijn dan te stellen, dat Christus ergens in het voorjaar geboren is (en dat waarschijnlijk in een van de jaren 4 tot 7 voor het begin van onze jaartelling), maar het zou dienstbaar zijn, wanneer zij, die zich bezwaard voelen door de vermenging van heidendom en christendom, hun viering van de geboorte van Christus naar die tijd van het jaar zouden verplaatsen.

En omdat de wonderen de wereld nog niet uit zijn, kunnen we het dan zelfs beleven, dat Kerstmis en Pinksteren op een dag vallen.