`Instroom specialisten moet omhoog'

Het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten moet, vergeleken met 1999, worden verhoogd met 71 procent. Acht van de 27 opleidingen moeten hun jaarlijkse instroom meer dan verdubbelen.

Dit stellen H. Leliefeld en P. Holland, directeur en voorzitter van het zogeheten Capaciteitsorgaan, vandaag in een artikel in het vakblad Medisch Contact.

Het betreft oogheelkunde, dermatologie, KNO, radiologie, cardiologie, neurologie, pathologie en interne geneeskunde.

Dit betekent een aanscherping van de cijfers die het Capaciteitsorgaan vorig voorjaar heeft gepresenteerd. Adviseerde het toen jaarlijks 360 extra opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen, nu zijn dat er 457 geworden. Leliefeld voorziet dat dit ten minste vier jaar nodig is, zodat 1828 extra specialisten kunnen worden opgeleid.

De nieuwe raming is in november al voorgelegd aan minister Borst (Volksgezondheid). Volgens een woordvoerder beslist zij ,,nog deze maand'' of er geld komt voor de extra plaatsen. Hij noemt de nieuwe cijfers ,,minder dramatisch dan het lijkt. De minister ging al akkoord met de 360 plaatsen waar het Capaciteitsorgaan aanvankelijk om vroeg'', aldus de woordvoerder. ,,De discussie gaat nu dus over 97 extra opleidingsplaatsen.''

Het Capaciteitsorgaan ontkent dit. Tot 2005 zijn er volgens Leliefeld 700 opleidingsplaatsen minder toegezegd dan gevraagd. ,,De 360 extra plaatsen die de minister heeft toegezegd, worden uitgesmeerd over drie jaar''.

Het Capaciteitsorgaan is in 1999 opgericht door minister Borst om een reële inschatting te maken van het aantal opleidingsplaatsen voor personeel in de zorg. Voorheen deed de beroepsgroep dit zelf, ,,maar vraag en aanbod sloten niet altijd goed op elkaar aan'', aldus de woordvoerder.

Volgens het Capaciteitsorgaan zijn de cijfers aangescherpt, omdat de vraag naar zorg het komende decennium sterk zal stijgen. Leliefeld: ,,Patiënten bezoeken vaker een specialist en een consult vraagt meer tijd, vanwege hun mondigheid.''

Volgens de ramingen zal Oogheelkunde het hardste groeien, van 14 naar 57 opleidingsplaatsen. Bij zes specialismen, waaronder kindergeneeskunde, zou de huidige opleidingscapaciteit voldoen.

De Orde van Medisch Specialisten zegt de cijfers van het Capaciteitsorgaan te ondersteunen en voorziet geen problemen met de opleidingscapaciteit. Zo nodig wordt onderwijs deels in het buitenland gevolgd of komt er ,,iets minder intensieve'' begeleiding, aldus een woordvoerder van de specialisten.