Indonesisch leger eens met hof voor mensenrechten

Het Indonesische leger zal zijn medewerking verlenen aan de oprichting van een speciaal hof voor de rechten van de mens in Jakarta. Het hof zal bevelhebbers en militieleden berechten die ervan worden verdacht misdaden te hebben begaan in Oost-Timor in 1999. Dat heeft het leger gisteren verklaard.

Honderden mensen werden daar gedood en 250.000 mensen ontvluchtten hun huizen nadat het Indonesische leger en pro-Indonesische milities zich op grote schaal schuldig hadden gemaakt aan plunderingen. Dat gebeurde in reactie op de verkiezingen in Oost-Timor, waarbij de inwoners kozen voor onafhankelijkheid.

Onder internationale druk stemde Jakarta tien maanden geleden in met de oprichting van een speciaal hof voor de mensenrechten. De VN hebben de wens van Jakarta erkend om een eigen onderzoek in te stellen naar de wandaden die in Oost-Timor zijn begaan.

Het is de eerste keer dat hoge officieren toestemmen om te worden berecht voor een civiele rechtbank. Een woordvoerder van de Indonesische strijdkrachten zegt het hof te steunen zolang het niet in strijd is met de wet. Hij verklaarde dat de beklaagden tijdens de processen zullen worden bijgestaan door advocaten van Defensie.

De processen zullen een test zijn voor president Megawati Soekarnoputri. Zij zullen vermoedelijk aantonen hoe sterk de band is tussen haar en het leger. Het leger steunde haar toen zij zes maanden geleden de macht overnam van toenmalig president Wahid.

Volgens Andi Malarangeng, voormalig adviseur van de regering, bevindt Megawati zich in een netelige situatie. ,,Megawati is in deze turbulente tijden afhankelijk van de steun van het leger.'' Analisten voorspellen dan ook dat de regering van Megawati hoge officieren niet rigoureus zal vervolgen, zodat ze de steun van het leger houdt.

President Megawati krijgt veel kritiek van mensenrechtenorganisaties en regeringsleiders omdat zij zo weinig zou ondernemen tegen de corruptie. Ook zou zij te weinig doen om zwakke economie nieuw leven in te blazen.

,,Waarschijnlijk wordt er een gulden middenweg gevonden. Er zullen wel berechtingen komen, maar deze zullen niet aan de internationale verwachtingen voldoen'', voorspelt Malarangeng.

Het hooggerechtshof verklaart nog deze maand in Jakarta te zullen beginnen met de berechting van negentien verdachten, onder wie drie generaals.

De Indonesische justitie heeft dertig rechters aangewezen voor het tribunaal dat verdachten van mensenrechtenschendingen in Oost-Timor gaat berechten, zo verklaarde rechter Benjamin Mangkoedilaga van het hooggerechtshof vandaag in Jakarta.

Twaalf van hen zijn van oorsprong rechters, de overigen zijn vooral academici die gespecialiseerd zijn op het gebied van de mensenrechten.