Geen bewijs voor corruptie Almelo

Voormalig waarnemend burgemeester D. Burgers (CDA) van Almelo heeft zich niet schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Dit concludeert een onafhankelijke commissie die in opdracht van de gemeenteraad de privatisering van de Almelose huisdrukkerij heeft onderzocht. Burgers, van oktober 1997 tot maart 1998 werkzaam in Almelo, werd ervan verdacht via zijn eigen adviesbureau bemiddeld te hebben bij de verkoop. De commissie heeft hier geen bewijs voor gevonden. Burgers werd vorig jaar ook als waarnemend burgemeester van Middelburg beschuldigd van belangenverstrengeling. Hij was adviseur van een bedrijf dat auto's verhuurde aan de Zeeuwse politie.