Euro's verliezen waarde in hete was

De nieuwe eurobiljetten verliezen hun opvallende hologrambaan in heet water. Wie papiergeld achterliet in kleding die bij hoge temperatuur wordt gewassen moet er rekening mee houden dat de biljetten waardeloos worden. De Nederlandsche Bank vergoedt het volle bedrag van zo'n biljet zolang aannemelijk is dat het wassen onopzettelijk gebeurde. Dat valt onder de vergoedingsplicht van de bank.

Overigens zijn de eurobiljetten na een verblijf van drie kwartier in een kokend heet sop nog vrijwel volledig intact, hoogstens treedt wat bleking van de drukinkt op. Drie kwartier in een pan kokende tafelazijn, als model voor een pan zuurkool, wordt nog beter doorstaan, afgezien van de hologrambaan. Ook het veelvuldig herhaald en hardhandig verfrommelen leidt niet tot sterke achteruitgang van de biljetten. Weer lijkt de hologrambaan het snelst te slijten.

Een eerste gebruikstest wijst daarmee eenduidig de hologrambaan als gevoeligste onderdeel van de biljetten aan. De hologrambaan is de veelkleurig fonkelende, metallische strip die van boven naar beneden dwars over de eurobriefjes loopt.

Aannemelijk is dat de strips, die op de biljetten geplakt worden, ook onder invloed van bepaalde organische oplosmiddelen loslaten.

Volgens De Nederlandsche Bank is het effect van heet wassen voorzien. Het programma van eisen verlangde in de eerste plaats dat bij het wassen voldoende echtheidskenmerken behouden blijven. Voor het overige is een papiersoort gekozen die voldoende trekkracht kan opnemen (omdat sommige gelduitgifteautomaten hun geld maar aarzelend afgeven) en waarin zowel het watermerk als de veiligheidsdraad goed is aan te brengen.

Zoals dat met de nog in omloop zijnde Nederlandse bankbiljetten het geval is bestaat het papier niet uit hout- maar uit katoenvezels. Verder zijn de eurobiljetten niet, zoals de laatste Nederlandse biljetten, `gelakt', dus van een vernislaagje voorzien. Daardoor voelen ze wat anders aan. Een overzicht van de echtheidskenmerken is te vinden op www.euro.nl en www.dnb.nl. Er zijn ook folders beschikbaar. Gisteren ontstond verwarring over het 50-eurobiljet omdat de veiligheidsdraad niet altijd op dezelfde plek zit als op de afbeelding in de voorlichtingsfolder.