Criminologen: politie heeft niets aan ons

De Nederlandse politie en justitie kunnen bij de bestrijding van criminaliteit, in tegenstelling tot het buitenland, nauwelijks terugvallen op expertise van universiteiten. Het wetenschappelijk onderzoek in Nederland op het gebied van misdaad en misdaadbestrijding is slecht georganiseerd, versnipperd en te veel gericht op incidenten. Terwijl de vraag naar onderzoek op het gebied van misdaadbestrijding groot is, vertoont de kennisinfrastructuur ernstige tekortkomingen.

Dat concluderen drie hoogleraren criminologie in een studie voor de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Prof. G. Bruinsma, prof. H. van de Bunt en prof.I. Marshall Haen wijten de gesignaleerde achterstand onder meer aan ,,jarenlange bezuinigingen binnen de universiteiten''. In andere Europese landen en vooral in de VS bestaan volgens de hoogleraren breed samengestelde, vaak interdisciplinaire academische opleidingen op het gebied van criminaliteitsbestrijding. In Nederland is dat type onderzoek volgens hen geheel afwezig. De marktwerking bij financiering van wetenschappelijk onderzoek zou ertoe hebben geleid dat minder wordt gelet op het belang van een bepaald onderzoek, maar meer op het `binnenhalen' van fondsen. Hierdoor richten academische instellingen zich op publiciteitsgevoelige onderwerpen als xtc, mensensmokkel of georganiseerde misdaad. Zo wordt volgens de hoogleraren op diverse plaatsen hetzelfde onderzoek gedaan, zonder afstemming.

misdaad: pagina 2