Borstkanker

`Aanpak borstkanker faalt' luidt de kop boven een buitengewoon ongenuanceerd artikel in deze krant van 19 december. Ingegaan werd op een rapport van het College van ZorgVerzekeraars, dat aan minister Borst was aangeboden.

Alle chirurgen in Nederland die patiënten met borstkanker opereren, zijn gebonden aan protocollen welke worden opgesteld door de regionale kankercentra, in mijn geval het IKN. Omdat het behandelen van borstkanker een multidisciplinaire aangelegenheid is (huisarts, radioloog, chirurg, internist-oncoloog en radiotherapeut) wordt iedereen door iedereen getoetst op het naleven van de protocollen. Iemand die `slecht' behandelt, valt door de mand. Natuurlijk is de ene arts beter dan de andere, doch altijd zal worden gewerkt naar beste kunnen.

Omdat borstkanker in Nederland bij 1 op de 10 vrouwen voorkomt, zijn er zoveel patiënten, dat ieder ziekenhuis in Nederland deze behandeling naar behoren kan en dient uit te voeren. Speciale teams hiervoor formeren is ondoenlijk en onnodig. Wel is het zinvol in ieder ziekenhuis een aparte `mammapoli' te organiseren, zodanig dat snel zekerheid wordt geboden. Dus onderzoek (chirurg), foto's (radioloog), begeleiding (oncologie-verpleegkundige) en eventuele punctie (patholoog) dient in 1 spreekuurbezoek plaats te vinden. De rol van de patholoog (daar zijn er te weinig van) kan ook worden ingevuld door de chirurg of radioloog.