Bevolkingsgroei daalt

Nederland telde per 1 januari 16,1 miljoen inwoners, dat zijn er 116.000 meer dan een jaar daarvoor. De groei van de bevolking vermindert, in 2000 kwamen er nog 123.000 mensen bij. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De lagere groei is vooral het gevolg van een dalend aantal geboorten. In 2000 kwamen er nog 207.000 baby's ter wereld, het afgelopen jaar bleef de teller staan op circa 202.000. Het aantal nieuwgeborenen houdt gelijke tred met het vertrouwen in de economie. Zo houdt het `geboortetopjaar' 2000 verband met de hoogconjunctuur in 1999. In het millenniumjaar daalde het vertrouwen van de consument in de economie.

Het CBS verwacht dat de bevolking de komende vijftig jaar zal toenemen met meer dan een half miljoen mensen. Het groeitempo neemt ondertussen verder af. Daar is een aantal oorzaken voor aan te voeren. Zo neemt onder meer het aantal geborenen af en het aantal overledenen juist toe.

Allochtonen nemen nu ongeveer tweederde van de bevolkingsgroei voor hun rekening. In 2009 stagneert de autochtone bevolkingsgroei en zal de bevolkingstoename alleen nog afhankelijk zijn van allochtonen. Volgens J. Latten van het CBS is voor autochtone vrouwen het krijgen van kinderen ,,niet meer het belangrijkste levensdoel''.