Agenda anders, Profiel verhuist

Vanaf vandaag verschijnt de krant op donderdag in twee katernen, in plaats van de gebruikelijke vier katernen. De bijlage Profiel verhuist naar de zaterdagkrant en zal daar verschijnen onder de nieuwe naam Thema. Op donderdag verschijnen voortaan alleen de lijsten met uitgaansgegevens voor de komende week (theater, bioscoop, muziek). Uit onderzoek onder lezers blijkt dat deze informatie op donderdag het meest welkom is. Naast de feitelijke informatie zijn er de rubrieken `Om naar uit te kijken', `Kinderagenda' en `Voorkeur'. Deze bevatten korte signalementen van films, exposities of voorstellingen als tips van de redactie.

Deze Agenda nieuwe stijl kan om technische redenen niet als apart katern verschijnen maar is onderdeel van het tweede katern van de krant. Wel heeft Agenda een eigen, herkenbare vorm, die bij de lezer tot uitnemen en bewaren moet leiden. In de titel van de bijlage is voortaan de geldigheidsdatum opgenomen: Agenda t/m 10 januari. Vertrouwde Agendaonderwerpen als mode, reizen, eten & drinken (waaronder de restaurantrubriek van Joep Habets) verschijnen voortaan op zaterdag in de nieuwe bijlage Leven &cetera. Deze bijlage zal ook aandacht hebben voor populaire cultuur, cd's en boeken.

De bijlage Profiel verandert van dag én van naam. Voortaan wordt deze op zaterdag aan de krant toegevoegd onder naam Thema. Voor de nieuwe naam is gekozen om praktische redenen – Thema behoeft minder uitleg. Verplaatsing naar zaterdag vindt z'n oorzaak in een combinatie van veranderend lezersgedrag en gewijzigd redactioneel inzicht. Veel vaste lezers komen op donderdag niet aan bijlagen toe en leggen deze opzij tot het weekend. De behoefte aan een compacte krant door de week is uiteindelijk groter dan aan een meer uitgebreide. In het weekend is de vraag naar en de tijd voor NRC Handelsblad juist het grootst: bij losse lezers, adverteerders, jongeren en bij abonnees. In het weekend besteden abonnees meer dan twee keer zoveel tijd aan hun krant als door de week. Er is volgens sommige onderzoeken zelfs sprake van een tweedeling: `plichtlezers' door de week en plezierlezers in het weekend. Feit is dat het weekend meer tijd biedt, de stemming ontspannen en de houding reflectief is. Daarin past een katern als Thema beter, dat wekelijks één onderwerp uitdiept en meer aandacht van de lezer kan trekken dan er op donderdag beschikbaar is.

Mede daarom worden onderwerpen uit de donderdagse Agenda voortaan aan de krant op zaterdag toegevoegd, in de vorm van het nieuwe katern Leven &cetera. Over deze nieuwe bijlage meer in de krant van zaterdag. Samengevat: de krant wordt niet dikker, alleen de bijlagen worden voortaan op vrijdag (zoals gebruikelijk) en zaterdag gepubliceerd.

Over veranderingen op de televisiepagina werd de lezer in de krant van woensdag geïnformeerd. Zie www.nrc.nl. Over andere wijzigingen zaterdag meer. Reacties naar nrc2002@nrc.nl of postbus 8987, 3009 TH Rotterdam

    • de Hoofd