Actie wethouder

Wethouder J. Johannink (CDA) van de gemeente Dinkelland weigert een groot deel van zijn salarisverhoging. Johannink vindt de loonsverhoging van wethouders ongepast omdat die grotendeels door de burgers betaald moet worden. De wethouder heeft recht op een maandelijkse verhoging van ongeveer 1.500 gulden bruto. Twee derde van dit bedrag moet uit de gemeentekas komen, de rest van het rijk. Johannink accepteert alleen de 5 procent van het rijk.

,,Het rijk wentelt de laatste tijd veel te veel kosten af op de burger. Voor mij is de maat vol.'' Johannink is het ook oneens met de argumentatie dat de salarissen van wethouders stijgen omdat de burgemeesters meer gaan verdienen. ,,Aan burgemeesters worden terecht steeds meer kwaliteitseisen gesteld, aan wethouders niet. In dit land kun je zomaar wethouder worden. De regering moet eerst hogere eisen aan wethouders stellen, dan pas meer betalen. Anders is het gewooon een ordinaire loonsverhoging.'' Johannink heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op de hoogte gesteld van zijn houding maar nog geen reactie ontvangen.