`Overheid gewenst'

De Amsterdamse burgemeester J. Cohen wil dat de overheid vaker en strenger gaat optreden. In zijn nieuwjaarstoespraak, gisteren in het Concertgebouw, noemde hij buurtveiligheid, woningbouw, onderwijs, zorg en jeugdvoorzieningen als terreinen waarop de overheid meer zou moeten doen. Met name wat betreft de veiligheid in de stad vindt de burgemeester dat de gemeente een taak heeft. ,,Als een op de vier Amsterdammers jaarlijks slachtoffer wordt van een misdrijf, en dan rekenen we fietsendiefstal nog niet mee, dan is het duidelijk dat dit anders moet.''

De overheid zou volgens Cohen ook meer oog moeten hebben voor de rol van religie als maatschappelijk bindmiddel. Cohen: ,,De integratie van sommige bevolkingsgroepen verloopt nu eenmaal via hun godsdienst. Willen we de dialoog met elkaar gaande houden, dan moeten we hoe dan ook de religieuze infrastructuur erbij halen. Zonder moskeeën, tempels, kerken en synagogen lukt het niet.''