Israël verlicht druk op de Palestijnen

De Israëlische premier Ariel Sharon heeft met het oog op de terugkeer morgen van de Amerikaanse bemiddelaar Anthony Zinni de militaire druk op de Palestijnse bevolking verlicht.

Verschillende controleposten in de bezette gebieden zullen worden opgeheven en de omsingeling van Palestijnse steden zal minder hermetisch zijn. De Amerikanen hadden Sharon laten weten dat het gezien de vermindering van terreuraanslagen verstandig zou zijn dergelijke maatregelen te treffen om het klimaat rond de hernieuwde missie van Zinni te verbeteren.

De Amerikaanse gezant zal vier tot vijf dagen blijven om te bekijken in hoeverre er sprake is van een staakt-het-vuren dat de Palestijnen hebben afgekondigd. Tevens moet hij zien of er kansen zijn voor Israëlisch-Palestijns overleg. Zinni vertrok op 16 december uit de regio nadat zijn missie was ondermijnd door het wederzijds geweld.

Terwijl Sharon tegemoet komt aan de Amerikanen, houdt hij vast aan zijn mening over een plan van president Moshe Katsav om het Palestijnse parlement in Ramallah toe te spreken. Katsav zou de Palestijnen een ,,hoenda'', een bestand van een jaar, hebben willen voorstellen. De tekst van zijn rede zou volgens de plannen van de initiatiefnemers, professor Ginat en de ex-parlementariër Daroushe, door het Palestijnse parlement als document worden aanvaard. Sharon noemde het initiatief gisteren ,,stompzinnig' en ,,schadelijk voor Israël''.

Op zijn beurt liet de president verklaren dat het wel zin had dit initiatief serieus te bestuderen. Tegenover Katsav ontkende Sharon gisteravond telefonisch dat hij hem zou hebben willen vernederen. Na enige aarzeling schaarde de minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres zich achter het idee om Katsav naar Ramallah te laten gaan.

Arafat zou een tegenbezoek brengen aan de Knesset in Jeruzalem. De initiatieven doen denken aan het bezoek dat de Egyptische president Anwar Sadat in 1977 aan de Knesset bracht. In het scenario paste volgens de Israëlische televisie van gisteravond ook de terugkeer van de ambassadeurs van Jordanië en Egypte naar Tel Aviv.

Sharon torpedeert de plannen omdat volgens hem Arafat de moordenaars van minister Ze'evi niet arresteert. Arafat heeft volgens Sharon ook geen strategische beslissing genomen om ,,een einde te maken aan de terreur''.

De Israëlische pers valt vandaag eensgezind de afwijzende houding van Sharon aan. In commentaren wordt Sharon verweten na zijn weigering Arafat naar Bethlehem te laten gaan, Israël opnieuw enorme schade te berokkenen. Een commentator van de krant Ma'ariv schrijft dat het er op lijkt dat Sharon helemaal niet is geïnteresseerd in een bestand met de Palestijnen, maar uit is ,,Arafat tot diens vernietiging te achtervolgen''. Minister Dalia Itschik eiste vanmorgen een regeringsdebat over Sharons weigeringspolitiek.