Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Oorlog

Aantal gewelddadige uitingen van racisme toegenomen

Gewelddadige uitingen van racisme zijn in Nederland de laatste jaren geleidelijk toegenomen, zowel in aantal als in ernst. Het aantal gevallen van mishandeling met een racistische achtergrond is de laatste jaren zelfs verdubbeld. Dit blijkt uit het monitoronderzoek racisme en extreem-rechts geweld, uitgevoerd door de Universiteit Leiden en de Anne Frank Stichting.

Onderzoekers J. van Donselaar en P. Rodrigues hebben uitingen van racisme en antisemitisme in 1999 en 2000 onderzocht. Vorig jaar waren er 406 meldingen van racistisch en extreem-rechts geweld. In 1999 waren dit er 345. Het aantal racistische mishandelingen is met 83 gevallen verdubbeld.

Meer dan in voorgaande jaren zijn de gewelddadigheden gericht tegen personen, vooral asielzoekers. Ook gewelddadige incidenten met een antisemitische achtergrond kwamen in 2000 vaker voor dan enkele jaren geleden. De onderzoekers hebben geen verklaring voor de toename. Ze vermoeden dat slachtoffers in Nederland steeds beter weten waar ze er melding van kunnen maken. Het aantal klachten bij de Anti-Discriminatie Bureau's nam toe tot 2.980.

,,Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weten wij dat het aantal gewelddadige voorvallen met een racistische of extreem-rechtse achtergrond dat in werkelijkheid heeft plaatsgevonden een veelvoud is van de aantallen die in dit rapport worden genoemd,'' schrijven de onderzoekers in hun rapport. Doordat de aangiftes van racistische uitingen door de politie niet adequaat worden bijeengebracht in een centraal databestand, de politie zelfs in sommige gevallen dergelijke aangiftes niet opneemt en slachtoffers niet zo gemakkelijk naar de politie stappen, denken de onderzoekers, onttrekt het gros van racistische voorvallen aan enige toezicht.

De onderzoekers hebben de naweeën van 11 september niet betrokken bij hun rapportage. De voorlopige indrukken van het Landelijk Bureau Racismebestrijding en het Europese Monitoring Centre on Racism and Xenophobia in Wenen wijzen op extra toename van geweld jegens moslims en joden in Nederland als gevolg van de aanslagen op Amerika en het overwaaien van het conflict tussen Israël en de Palestijnen.