Vermeend: schade in ESF-affaire kan stijgen tot 1,2 mld

Minister Vermeend (Sociale Zaken) gaat ervan uit dat Nederland 400 miljoen tot 1,2 miljard gulden schade kan lijden doordat het de Europese regels bij de besteding van geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) niet heeft nageleefd. Hij ging tot nu toe uit van lagere bedragen.

In een debat met de Tweede Kamer over de ESF-affaire sloot de minister zich aan bij een berekening in het rapport van oud-president Koning van de Algemene Rekenkamer. ,,Kijkend naar het rapport-Koning zal het bedrag kunnen liggen tussen 400 miljoen en 1,2 miljard gulden aan onregelmatigheden'', zei hij. Nederland had voor de periode 1994-1999 recht op 2,7 miljard gulden. Wegens de onjuiste aanwending van ESF-geld eist Brussel voor 1994-1996 al 447 miljoen gulden terug van Nederland. Vermeend verklaarde dat hij er alles aan doet om dit bedrag omlaag te krijgen. Een eindafrekening voor 1997-1999 volgt nog. Vermeends bezorgdheid betreft vooral die periode. Het ministerie onderzoekt nu de ESF-projecten uit die tijd. Als ze niet `Brussel-proof' zijn, dan moeten de voorschotten die Nederland heeft gekregen terug.

Met uitzondering van de PvdA hadden gisteren alle partijen scherpe kritiek op de uitvoering van ESF-projecten onder Melkert, van 1994-1998 minister van Sociale Zaken en nu kandidaat-lijsttrekker van de PvdA. De Kamer vindt dat de uitvoering toen slordig is geweest. VVD'er Kamp zei dat Melkert wel op papier had geprobeerd verbeteringen door te voeren, maar dat in de prakijk ,,niks [was] gepresteerd''.

Een meerderheid in de Kamer lijkt dit niet hoog te zullen opnemen als dinsdag het debat wordt voortgezet. ,,Wij twijfelen niet aan de integriteit van Melkert'', zei Kamp. De andere partijen sloten zich hierbij aan. De oppositie, met uitzondering van de ChristenUnie, wil dat er nog een parlementair onderzoek wordt gedaan naar de ESF-affaire. Een Kamermeerderheid van VVD en PvdA is hiertegen. Deze fracties vinden het rapport-Koning afdoende.

esf: pagina 2

dossier esf: www.nrc.nl