Zwijgen

Met veel bombarie werd het aangekondigd: de Centrale Ondernemingsraad (COR) van bouwconcern Hollandsche Beton Groep richtte in oktober de Stichting Belangen Werknemers HBG op.

Het doel van het nieuwe orgaan? Het personeel van de onderneming een stem geven in de rechtszaal, waar op dat moment de baggerfusie tussen HBG en Ballast Nedam te vuur en te zwaard bevochten werd door HBG-aandeelhouders. ,,De rechter luistert op geen enkele wijze naar ons'', klaagde de COR-voorzitter Hans Fictoor bij de oprichting.

Anderhalve maand later is de bevriezing van de baggerfusie opgeheven en heeft de nieuwe combinatie de eerste opdracht binnen. En de stichting? Die krijgt nu door Fictoor een slapende status toebedacht. Het orgaan blijft bestaan, je weet maar nooit, maar concrete doelen zijn er niet.

De toekomstige financiering van de stichting wordt gedragen door HBG-werknemers, die in groten getale per persoon 25 gulden hebben gedoneerd. Fictoor heeft van dat geld inmiddels 140 aandelen HBG gekocht. Die zijn alleen wel sinds half oktober per stuk met bijna 1,50 euro in waarde verminderd naar 11,98 euro.

En de door de stichting ingehuurde advocaat C. Hagen van Houthoff Buruma? Zijn bijdrage aan de enige rechtszitting die hij bijwoonde, was beperkt. Na de betogen van HBG's reguliere advocaten kon Hagen niets anders doen dan hun stellingen beamen. Fictoor geeft toe dat het verhaal van Hagen ,,inderdaad enigszins overbodig'' was, maar de advocaat is mee geweest en heeft kunnen verwezen naar de stukken. De rechtshulp, betaald door de COR zelf, kostte tot nu toe ruim 14.000 gulden.

De stem voor de stichting zwijgt, maar goedkoop is die niet.