Weer verzakking door tramtunnel

In de Haagse binnenstad is opnieuw een groot gebouw aan het verzakken als gevolg van de werkzaamheden aan de tramtunnel. De bouwers hebben voor de zoveelste keer te kampen met forse tegenslag waardoor de werkzaamheden al zo'n vier maanden vertraging hebben opgelopen. Bij de aanleg van de laagste verdieping, waar het tramstation Spui moet komen, doen zich door de enorme druk `vervormingen' voor. Als gevolg hiervan is bovengronds het pand van het warenhuis Marks en Spencer tegenover de Bijenkorf aan de Grote Marktstraat gaan verzakken.

Volgens de projectorganisatie Tunnels Centrum bedraagt de afwijking enkele centimeters en is die onder controle te houden. Uit de laatste voortgangsrapportage blijkt tevens dat zich vorige maand in dit gedeelte ook weer een lekkage heeft voorgedaan. Die kon vrij snel worden hersteld.

In het bewuste tunnelgedeelte deed zich in 1998 een forse lekkage voor. Volgens verklaringen van (oud)-medewerkers was dat het gevolg van verkeerd geplande boringen. In het afgelopen voorjaar moest de aannemer de werkzaamheden al stillegen nadat in hetzelfde deel weer lekkage was vastgesteld. De werkzaamheden aan de tunnel geschieden nu onder druk om het water buiten de werkruimte te houden. Deze aanpak vergt speciale veiligheidsvoorzieningen voor de bouwers.

De kosten voor de ruim één kilometer lange ondergrondse trambaan door de Haagse binnenstad werden aanvankelijk geraamd op 280 miljoen gulden. Dat bedrag werd in 2000 bijgesteld: er moest 145 miljoen bij.

Het gemeentebestuur kwam toen na overleg met Verkeer en Waterstaat met de aannemer overeen dat de klus voor dat bedrag ook werkelijk zal worden afgemaakt.