Spreken

Voor Gerard Kleisterlee is het na zeven maanden presidentschap bij Philips nog lastig kiezen. Moet hij de erfenis van zijn voorganger Cor Boonstra koesteren of afbreken?

Soms neigt hij naar het laatste. Philips' personeelsblad citeert deze week uit Kleisterlees eerste speech voor het topmanagement: ,,Jullie zijn te oud, te Nederlands en met te veel mannen.'' In een interview met het Duitse Der Spiegel hekelt Kleisterlee het egoïsme en de ambtenarencultuur bij Philips. Die heeft zijn voorganger blijkbaar niet uitgebannen.

Kleisterlee knabbelt zelfs aan de meest succesvolle metafoor van zijn voorganger. Boonstra veranderde de organisatiestructuur van Philips van een bord spaghetti – een conglomeraat met onduidelijke verantwoordelijkheden – in een bord asperges: acht overzichtelijke business units. ,,Ik probeer de asperges weer met spaghetti te versieren'', zegt Kleisterlee in Der Spiegel.

Maar wordt hier een erfenis afgebroken? De asperges blijven wèl op het bord liggen want Kleisterlee is blij met de transparantie en het overzicht van het huidige bedrijfsmodel. Hij eist slechts wat meer interne samenwerking.

Kleisterlee is vol lof over Philips' solide financiële positie en de concentratie op kernactiviteiten, prestaties van zijn voorganger(s). Hij handhaaft het oude Philipslogo. Een nieuw logo is duur en bovendien wordt het oude ,,gewaardeerd en herkend''.

Wat valt er dan af te breken? Frits Philips wil graag dat het hoofdkantoor, onder Boonstra verhuisd naar Amsterdam, terugkomt naar Eindhoven. ,,Laten we zeggen nog voor dat ik honderd ben'', aldus de oud-topman deze week. Frits Philips is 97. Kleisterlee heeft nog even de tijd.