Profetie

Zij keken elkaar aan

Op de voorbestemde dag

En meteen werden zij

Hopeloos verliefd.

Gelukkig maar dat het

Voorspeld was,

Anders was het

Misschien nooit gebeurd.

    • Rudy Kousbroek