Pas verschenen

Anthony Powell: Een dans op muziek van de tijd IV Bij lady Molly (A Dance to the Music of Time IV, At Lady Molly's). Vert. Auke Leistra, De Prom, 230 blz. ƒ49,95

Deel vier van de twaalfdelige romancyclus die de Britse schrijver Anthony Powell (1905-2000) schreef tussen 1951 en 1975. In dit deel ontmoet Nicholas Jenkins, de verteller van Een dans op muziek van de tijd zijn toekomstige vrouw.