Overheid wint meeste prijzen in internetwinter

De Internet Society Nederland (ISOC.nl), een vereniging ter bevordering van de groei van en de kennis over internet, heeft woensdagmiddag in Amsterdam haar jaarlijkse internetprijzen uitgereikt.

Deze zogenoemde ISOC Awards zijn bedoeld voor ,,vernieuwende en belangwekkende initiatieven op internet''. Dit jaar waren dat de websites Netdokter, Drempels Weg en Active Cursor. De prijs werd vorig jaar voor het eerst uitgereikt. Toen won Seniorweb, een site speciaal voor ouderen. De Internet Society is een gerenommeerde vereniging die actief is in meer dan 170 landen.

Als de achttien websites die waren genomineerd voor de ISOC Awards als maatgevend mogen worden beschouwd, dan is de overheid een grote steun voor nieuwe Nederlandse initiatieven op het web. Op vier na worden alle genomineerde projecten gefinancierd met publieke middelen.

Genomineerd zijn bijvoorbeeld sites van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de gemeenten Eindhoven en Apeldoorn en de publieke omroep. Waar bedrijven onder invloed van tegenvallende bezoekersaantallen en de stagnerende economie minder investeren in internet, subsidieert de overheid direct of indirect websites met miljoenen guldens. Of, zoals een jurylid het woensdag tijdens de prijsuitreiking zei: ,,In deze internetwinter vervult de overheid een heel belangrijke rol als initiator van nieuwe webprojecten.''

Een actueel voorbeeld is de mededeling van staatssecretaris Van der Ploeg (Media) dat diens ministerie ruim 40 miljoen gulden beschikbaar stelt aan de publieke omroepen voor de stimulering van de internet-activiteiten. De commerciële zenders reageerden zoals te verwachten furieus op de extra investering die zij beschouwen als concurrentievervalsing uit publieke middelen.

Het overheidsgeld dat is besteed aan de winnaars van de ISOC Awards lijkt in ieder geval goed besteed. Op Netdokter.nl bijvoorbeeld, winnaar in de categorie beste maatschappelijke internetinitiatief, geeft de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) advies over gezondheid aan jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Zij kunnen zelf ook vragen stellen. Volgens de makers krijgen zij gemiddeld tweehonderd vragen per week. De site, die in september geheel werd vernieuwd, krijgt ongeveer zevenhonderd bezoekers per dag. Netdokter.nl wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS, het VSB Fonds en de Agis Groep van zorgverzekeraars.

Drempels Weg, eveneens geïnitieerd door het ministerie van VWS, ontving de ISOC Award voor het beste overheidsinitiatief op internet. Het doel van Drempels Weg (www.drempelsweg.nl) is een toegankelijk internet voor iedereen, ook voor mensen met een lichamelijke handicap.

`Ambassadeurs' van Drempels Weg hebben de toegankelijkheid van veelbezochte websites bestudeerd op basis van criteria van onder meer het World Wide Web Consortium dat verantwoordlijk is voor de standaarden op internet. Een tip aan sitebouwers: geef een plaatje altijd een tekstuele omschrijving mee, want blinden die websites lezen met een braillebalk begrijpen dan wat dat deel van de site voorstelt.

Netkunstenaar Koert van Mensvoort, de maker van de website Active Cursor, kreeg de prijs in de categorie `internet en de kunsten'. Van Mensvoort onderzoekt – overigens zonder subsidie – interactie, beweging en tactiliteit op het web. Het programmaatje Active Cursor (www.koert.com/work/activecursor) simuleert fysieke tegenstand van de cursor, zodat bijvoorbeeld sommige plaatsen op het scherm moeilijker te bereiken lijken. Wie het programma gebruikt voelt de muis niet bewegen over een egaal glad bureaublad, maar soms over een beeldscherm met heuvels en dalen. Een beetje meer zoals in de echte wereld.

(www.isoc.nl/awards)

    • Jan Benjamin