Minister betuigt om fraude spijt

De minister van Financiën van Zuid-Korea, Jin Nyum, heeft vandaag zijn excuses aangeboden nadat uit een onderzoek was gebleken dat 5,64 miljard dollar (zo'n 14 miljard gulden) was misbruikt of verdwenen. Het geld was bedoeld voor herstructurering van het bedrijfsleven. De minister liet weten dat de verantwoordelijken zouden worden opgespoord en bestraft.

Volgens een rapport dat de Koreaanse raad van onderzoek en inspectie heeft gepubliceerd zijn er 182 gevallen ontdekt van misbruik of fraude door de ontvangers van publieke fondsen. Het onderzoek heeft zes maanden geduurd en omvatte 87 banken en andere financiële instellingen.

,,Ik heb er veel spijt van de natie zorgen te hebben gebaard over de manier waarop er met publieke fondsen wordt omgegaan'', zei minister Jin Nyum tegen journalisten. ,,We zullen het verduisterde geld tot de laatste cent opsporen en al begin volgend jaar strafrechtelijke en civiele actie ondernemen.''

De Koreaanse raad van onderzoek en inspectie heeft inmiddels het openbaar ministerie gevraagd 44 individuele gevallen van vermoede verduistering te onderzoeken.

Uit het onderzoek is gebleken dat de regering te veel geld had gestopt in wegkwijnende bedrijven. Dat kwam doordat fouten waren gemaakt in de berekening van de benodigde bedragen en bij de beoordeling van de noodzaak de betrokken bedrijven te ondersteunen.