KLM vermijdt gedwongen ontslagen

KLM heeft toegezegd geen personeel te ontslaan, ondanks de financiële problemen bij de luchtvaartmaatschappij. De vakbonden hebben ingestemd met uitstel van een eerder afgesproken loonsverhoging.

Enkele weken geleden zei KLM nog gedwongen ontslagen niet uit te kunnen sluiten, wegens teruglopende boekingen. De afspraken die de zeven vakbonden en de directie nu gemaakt hebben, zijn in combinatie met de eerder genomen bezuinigingsmaatregelen voorlopig afdoende volgens KLM.

Ook bij andere grote concerns als KPN en bij Philips hebben de bonden de afgelopen weken ingestemd met het inleveren van loon om gedwongen ontslagen te voorkomen. Volgens voorzitter J. Schraven van werkgeversorganisatie VNO-NCW zal dit in Nederland, in navolging van de Verenigde Staten, steeds vaker voorkomen.

Behalve uitstel van de loonsverhoging van 2 procent per 1 december, hebben KLM en de vakbonden afgesproken dat de productiviteit met 2 procent zal moeten stijgen en dat de werknemers volgend jaar enkele vakantiedagen zullen inleveren. Het grondpersoneel levert vier vakantiedagen in, het vliegend personeel zes dagen. Die vrije dagen zal KLM uiterlijk in 2003 vergoeden, in geld of vrije tijd. De door KLM voorgestelde inlevering van de dertiende maand hebben de bonden van de tafel geveegd. De leden van de vakbonden moeten overigens nog met de maatregelen instemmen.

Gezien de economische teruggang en de teruglopende boekingen sinds de terreuraanslagen op 11 september heeft KLM onder meer het aantal arbeidsplaatsen teruggebracht, investeringen stopgezet, werktijdverkorting ingevoerd en samenwerking met andere luchtvaartmaatschappijen uitgebreid. Ook leveren de directie en het hoger management van KLM gedurende vijf maanden 7 tot 15 procent van het salaris in. Veel andere luchtvaartmaatschappijen hebben wel werknemers moeten ontslaan.

De bonden zien de noodzaak van de maatregelen in. Volgens FNV-bestuurder J. Smeets stroomt bij KLM per maand 132 miljoen gulden meer uit kas dan dat er binnenkomt. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij zegt dit bedrag vooralsnog niet te kunnen bevestigen. Het is minder dan KLM eerder verwachtte (gemiddeld 220 miljoen gulden per maand).

De huidige CAO loopt op 1 april volgend jaar af. KLM sluit niet uit dat de capaciteit per 1 april opnieuw moet worden teruggebracht. Volgens KLM is te verwachten dat het vervoersaanbod en de opbrengsten ,,voorlopig niet structureel zullen stijgen''.