Gereformeerden (2)

Ik denk dat het verval van de Gereformeerde kerken gezocht moet worden in de verdwenen politieke en maatschappelijke identiteit en dat kerkelijke voormannen, al of niet dolend, er weinig meer toe doen. Hun grondlegger Abraham Kuyper (1837-1920) was bijna een generatiegenoot van Karl Marx (1818-1883). Evenals deze ontwierp hij een strijdvaardige leer waarin geloof, levenswijze, maatschappijvisie en politieke leer samenvielen. Het is een leer die tijdgebonden is gebleken. Kuypers werken worden al tientallen jaren niet gelezen en zijn alleen antiquarisch verkrijgbaar. Kuyper en Colijn, en later Aantjes, gingen in hun politieke carrière met eenzelfde cynisme te werk als willekeurig welke politicus. Bruyns Slot vormde begin jaren zestig het dagblad Trouw om van een antirevolutionair partijblad naar een echte krant en met de vorming van het CDA verdween de politieke identiteit van de gereformeerden. Door eigen toedoen dus en zonder reden tot treurnis verdween de noodzaak van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

    • A. Hoogendoorn Lochem