EU-parlement niet eens over klonen embryo

Het Europees Parlement is er gisteren niet in geslaagd een eenduidig oordeel te geven over het therapeutisch klonen van menselijke embryo's voor medisch onderzoek.

Met een grote meerderheid van 316 stemmen tegen, 37 voor en 47 onthoudingen werd een rapport verworpen van de Italiaanse rapporteur Francesco Fiori over menselijke genetica en nieuwe medische technologieën. Door de meer dan 200 amenderingen was het rapport tegenstrijdig geworden, met zowel elementen vóór als tegen therapeutisch klonen.

,,Dit is geen uur van glorie voor het Europees Parlement'', zei Robert Goebels, de Luxemburgse voorzitter van de tijdelijke parlementscommissie voor menselijke genetica. Rapporteur Fiori zei ,,geen rancune'' te hebben over de afwijzing.

De commissie werd in januari ingesteld na een resolutie van het Europarlement, waarin reproductief en therapeutisch klonen werden afgewezen. Het was een reactie op een Brits wetsvoorstel dat creatie van menselijke embryo's voor medisch onderzoek toestaat voor ontwikkeling van stamcellen. Het Europarlement heeft geen zeggenschap over regelgeving voor klonen. Het rapport-Fiori, dat de Europese Commissie ook vroeg de mogelijkheid van EU-wegeving te onderzoeken, had dan ook slechts de status van een opinie. De wetgevende bevoegdheid ligt nu uitsluitend bij de individuele lidstaten.

Volgens afgevaardigde Ria Oomen-Ruijten (CDA), vice-voorzitter van de tijdelijke commissie, faalde het Europarlement door ,,gebrek aan respect'' voor elkaars meningen. Zo gingen volgens Oomen, zelf niet tegen therapeutisch klonen, al in de beginfase verwijten over ,,fundamentalisme'' over tafel. Oomen spreekt van een ,,gemiste kans''. Zij wijst erop dat het rapport-Fiori ook over zaken gaat als patentering van biologische processen en producten en genetische testen, waarover wel EU-regels bestaan. Volgens Oomen verspeelt het Europarlement de kans aan de Europese Commissie initiatieven te vragen tot verbetering van deze regels, omdat er nu geen eenduidig standpunt is.

De liberale Europarlementariër Jules Maaten (VVD) is ,,niet ongelukkig'' met de stemming, omdat bio-ethische kwesties als klonen volgens de liberalen aan lidstaten voorbehouden moeten blijven. Maaten: ,,De stemming geeft de Europese realiteit weer van lidstaten met verschillende culturen. Men is het fundamenteel niet eens. Nederland en Groot-Brittannië willen verder gaan dan de rest.''

Groen Links vraagt zich in een verklaring af of het Europarlement ,,als politiek forum de aangewezen plek is'', omdat het in bio-ethiek geen wetgevende bevoegdheid heeft.

Volgens Hans Blokland (Christen Unie-SGP) blijft overeind dat het Europarlement zich vorig jaar in een resolutie tegen therapeutisch klonen uitsprak. Bovendien zijn er volgens hem alternatieven, zoals het gebruik van volwassen stamcellen.

Eurocommissaris Philippe Busquin (Onderzoek) onderstreepte in een reactie nog eens dat de EU ,,inzake bio-ethiek geen normatieve competentie'' heeft. ,,Vooral om redenen van respect voor de diversiteit van nationale gevoeligheden en culturen is het vandaag aan de lidstaten regels op dit terrein te maken.''

    • Hans Buddingh'