Enron sleept banken niet mee in zijn val

Een flink deel van de verliezen van Enron zal door banken gedragen moeten worden als de Amerikaanse energiemakelaar zijn faillissement aanvraagt, wat nu steeds waarschijnlijker is geworden. Het is een geluk bij een ongeluk dat de schuld van Enron verspreid is over een groot aantal banken, zodat er geen direct gevaar lijkt te bestaan voor het hele bankstelsel, zoals drie jaar geleden bij de ineenstorting van het hedgefund Long Term Capital Management.

Enron heeft een schuld van zo'n 20 miljard dollar. Daartegenover staat voor ongeveer 11 miljard dollar aan materiële activa. Als rekening wordt gehouden met afschrijvingen, blijft daarvan volgens schattingen van zakenbank Morgan Stanley 7 miljard dollar over. Dat betekent dat ongeveer 13 miljard dollar niet gedekt is, waarvan 10 miljard dollar voor rekening van de banken komt. Hoeveel daarvan zullen ze echt als verlies moeten boeken? In het slechtst denkbare geval ongeveer driekwart, oftewel 7,5 miljard dollar, maar dat verlies mogen ze van de belastingen aftrekken. Uiteindelijk komen de werkelijke kosten misschien niet boven de 5 miljard dollar uit. Als dat bedrag gelijkelijk over de zeventig in de syndicaatsleningen participerende banken wordt verdeeld, lijden ze ieder een verlies van zo'n 70 miljoen dollar. Dat doet pijn, maar het is niet onoverkomelijk.

Het gevaar is natuurlijk dat sommige banken zwaarder worden getroffen, doordat Enron vooral bij hen in het krijt staat. In de Verenigde Staten geldt dat met name voor JP Morgan Chase, dat een ongedekt risico van 500 miljoen dollar heeft toegegeven, en voor Citigroup. Beide banken hebben hun balans aangewend voor het binnenhalen van klanten voor hun zakenbankdivisies. Als ze dat ook met Enron gedaan hebben, zullen ze in de toekomst meer voorzichtigheid moeten betrachten.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • John Paul Rathbone