Bestanden beperkt

De bevoegdheid van de politie om bij onderzoek naar misdrijven onbeperkt het databestand van vingerafdrukken van asielzoekers te raadplegen, wordt beperkt. Alleen bij concrete aanwijzingen dat bij een misdrijf een of meerdere `vreemdelingen' betrokken zijn, mag dat bestand worden nagetrokken. Dat is het gevolg van recente wijzigingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

In het databestand van vingerafdrukken bij de CRI zijn die van criminelen en asielzoekers, waarover twijfel over de identitet bestaat. Er wordt nu geen onderscheid gemaakt tussen beide categorieën. Bij misdrijven, met als ondergrens woninginbraak, mogen gevonden vingerafdrukken vergeleken worden met het CRI-bestand. Als gevolg van de nieuwe wet moeten de bestanden van de asielzoekers worden gescheiden van die van criminelen. Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) komt nog deze maand met voorwaarden wanneer dat asielzoekersbestand mag worden geraadpleegd. Als er in recherche-onderzoek duidelijke aanwijzingen zijn dat daarbij asielzoekers bij zijn betrokken, zoals getuigenverklaringen of videobeelden, mag dat aparte bestand worden nagetrokken. Dat geldt ook voor zware misdrijven als moord- of zedenzaken.