Basisscholieren drinken steeds meer alcohol

Kinderen op basisscholen drinken steeds vaker alcohol. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD in Groningen. Het alcoholgebruik van meisjes tussen 10 en 12 jaar is de afgelopen vier jaar gestegen van tien naar dertien procent en van jongens in dezelfde leeftijdsgroep van vijftien naar achttien procent. Het rookgedrag van kinderen op de basisschool is gelijk gebleven. Twee procent van de kinderen zegt wel eens te roken of in het verleden wel eens gerookt te hebben. De onderzoeker, epidemioloog Auke Wiegersma, denkt dat de trend de komende jaren door zal zetten. ,,Kinderen krijgen via de televisie te veel signalen dat het leuk is om te drinken. Met die aantrekkelijke zoete drankjes die op de markt zijn is dat ook zo, want die bevatten veel meer alcohol dan in eerste instantie lijkt.'' De kans dat een kind gaat roken of drinken hangt nauw samen met het rook- en drinkgedrag van de ouders.