VS vragen om eenheden regio Afghanistan

De Verenigde Staten hebben Nederland verzocht militaire eenheden naar de regio rond Afghanistan te sturen. Het ministerie van Defensie bevestigt dat een officieel verzoek hiertoe afgelopen weekeinde is binnengekomen vanuit het Central Command in Tampa Florida, het Amerikaanse hoofdkwartier vanwaaruit de acties tegen Afghanistan worden geleid.

Volgens het ANP gaat het om vier fregatten, twee Orion patrouillevliegtuigen en een KDC-10 tankvliegtuig.

De eenheden zullen worden ingezet in de Perzische Golf en Arabische Zee en krijgen taken op het gebied van logistiek, het verzamelen van inlichtingen en het escorteren van andere vaartuigen, aldus het ANP. In totaal zouden hiermee ongeveer 500 Nederlandse militairen worden ingezet.

Het ministerie van Defensie bevestigt dat het Amerikaanse verzoek ,,een deel van de militaire middelen'' behelst die Nederland eerder, op 9 november, aan de VS had aangeboden.

Het nu voorliggende Amerikaanse verzoek betreft ,,eenheden van marine en luchtmacht'', aldus Defensie, dat niet wil zeggen hoeveel schepen en vliegtuigen de Amerikanen precies hebben gevraagd.

Het Nederlandse aanbod van 9 november bestond behalve uit vier Orions, drie fregatten en één KDC-10 tankvliegtuig uit twee mijnenjagers, één onderzeeër, één C130 Hercules transportvliegtuig en zes F-16 fotoverkenningsvliegtuigen. Inzet hiervan is niet aan de orde, aldus het ANP. Wel zou inzet van de Nederlanse onderzeeër met afluisterapparatuur worden overwogen. De Nederlandse miltairen zullen niet actief deelnemen aan gevechtshandelingen in Afghanistan, zo schreven de ministers De Grave (Defensie) en Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) al op 9 november aan de Tweede Kamer. Twee weken geleden, tijdens een bezoek aan `Centcom' in Tampa, kreeg De Grave te horen dat de VS de Nederlandse eenheden het liefst zouden inzetten in de wateren rond Pakistan en in het Caraïbisch gebied, ter compensatie van Amerikaanse eenheden die richting Afghanistan zijn opgestoomd.

Inmiddels zou het operatiegebied voor de Nederlandse eenheden zijn verschoven naar het Golfgebied. Naar verwachting zal het kabinet morgen een beslissing nemen over het verzoek van de Amerikaanse regering.