Topman Shell vindt dienst haven Rotterdam te duur

Bestuursvoorzitter Jeroen van der Veer van Koninklijke Olie (Shell) heeft de Rotterdamse haven opgeroepen `goed en goedkoop' te zijn. Tijdens het jaarlijkse Trade Dinner van de Rotterdamse Kamer van Koophandel betoogde Van der Veer dat de haven te hoge tarieven vraagt. Shell is een grote klant.

,,Rotterdam heeft natuurlijk het voordeel van zijn geografische ligging, maar dat is niet de verdienste van het Havenbedrijf'', aldus de Shell-topman. ,,Dat is dus geen reden voor hoge rekeningen voor verleende diensten.'' Van der Veer wees erop dat hoge tarieven voor de oliesector mogelijk ten goede komen aan de containeroverslag. De topman heeft uit de jaren dat hij voor Shell in de haven werkte de indruk overgehouden dat ,,de oliesector werd uitgemolken ten gunste van andere activiteiten''.

Van der Veer wees op de stagnatie van de groei van de haven. ,,Heeft Rotterdam ooit een analyse gemaakt waarom het overslagvolume al jarenlang vrijwel constant is op die ongeveer 300 miljoen ton? Terwijl de wereldhandelsstromen de afgelopen twintig jaar met 250 procent zijn gegroeid. Waarom is deze groei eigenlijk geheel aan Rotterdam voorbij gegaan? Te duur soms?''

Van der Veer waarschuwde voor verlamming in de besluitvorming door het `eindeloos polderen over het afwegen van natuur en economie'. ,,Niets werkt zo afschrikwekkend op potentiële investeerders als juist dat. Draagvlak zoeken is goed, maar soms `polderen' we ook omdat we eigenlijk geen keuzes durven maken.''

Van der Veer keert zich tegen de neiging overal groencompensatie te zoeken, onder andere voor de aanleg van de tweede Maasvlakte. Rotterdam sloot dit jaar een akkoord met de natuur- en milieuorganisaties om 750 hectare natuur aan te leggen ter compensatie van de uitbreiding van de Maasvlakte. Op het recente Havencongres toonden veel havenondernemers zich ingenomen met de aanleg van natuurgebieden omdat dit het woonklimaat ten goede komt — onder anderen voor buitenlandse managers in de haven.

In Rotterdamse havenkringen wordt erop gewezen dat de haventarieven al enige jaren achtereen minder stijgen dan de inflatie. Op 7 november besloot de Rotterdamse gemeenteraad dat de haventarieven volgend jaar worden bevroren.