Slotervaartziekenhuis behandelcentrum

Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis wordt een modern behandelcentrum zonder bedden voor de overnachting van patiënten. Het bestaat onder meer uit een polikliniek, een dagbehandelcentrum, eerste-hulppost en een huisartsenpost. De huisartsen krijgen er 'eigen' bedden. De huidige klinische afdelingen worden gesloten en hun taken naar andere ziekenhuizen in Amsterdam overgeheveld.

Minister Borst (Volksgezondheid) schrijft dit aan de Tweede Kamer, nadat zij deskundigen de verschillende overlevingsplannen voor het ziekenhuis, dat al enkele jaren in financiële moeilijkheden verkeert, heeft laten beoordelen. Met haar standpunt keert Borst zich tegen de wens van een Kamermeerderheid die eerder deze maand pleitte voor voortzetting, in afgeslankte vorm, van de klinische taken door het Slotervaartziekenhuis.

Dit was voorgesteld door de leiding van het ziekenhuis. Een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Simons bepleitte de nu grotendeels door Borst overgenomen opzet. Borst sluit daarmee aan bij de voorkeur van de grootste zorgverzekeraar in de regio, ZAO, die het plan-Simons op een aantal punten aan de wensen van de Kamer aanpaste.

Volgens Borst is haar keuze mede ingegeven door het verschil in de bouwkosten die met de uitvoering van de twee plannen zijn gemoeid. De noodzakelijke ver- en nieuwbouw voor het plan van het ziekenhuis zou ongeveer honderd miljoen gulden (circa 160 miljoen gulden) meer kosten dan die voor uitvoering van het plan-Simons. Bovendien, aldus Borst, neemt het belang van klinische bedden gestaag af. Steeds meer patiënten worden poliklinisch of in één dag behandeld en volgens het landelijke bouwcollege tellen de Amsterdamse ziekenhuizen samen al ruim duizend bedden te veel.

De financiële positie van het ziekenhuis is veel slechter dan het bestuur eind oktober deed geloven. Ook dit jaar wordt een fors tekort (ruim negen miljoen gulden) verwacht, en ook in 2002 blijft het ziekenhuis waarschijnlijk in de rode cijfers, zo blijkt uit onderzoek van het College sanering ziekenhuisvoorzieningen.

In een eerste reactie zegt het Slotervaartziekenhuis dat het het plan-Simons niet wil uitvoeren. De directie mobiliseert leden van de Tweede Kamer om de minister alsnog te dwingen het plan van het ziekenhuis zelf uit te voeren.

Het Kamerlid Buijs vindt het onbegrijpelijk dat de minister daar aan voorbijgaat. PvdA'er Oudkerk vindt dat Borst volgende week ,,klip en klaar'' aan de Kamer duidelijk moet maken of ze voor of tegen sluiting is. ,,In het laatste geval komt ze in aanvaring met de Kamer, die in meerderheid heeft aangegeven dat sluiting te ver gaat.''