SGP 2

Vrouwelijke politici van de vijf grote partijen willen dat de regering de SGP dwingt vrouwen toe te laten op verkiesbare posities. Zij vinden dat een partij die vrouwen uitsluit in Nederland niet past. (NRC Handelsblad, 23 november).

Wat een wonderlijke opvatting. Afgezien daarvan, wat kan het die vrouwelijke politici schelen wat enkele mannenbroeders doen en laten op politiek gebied, zolang geen sprake is van (dreiging van) geweld?

Passen die vrouwelijke politici wél in Nederland? Als uit het buitenland afkomstige vrouwen en meisjes door hun leiders, mannen en vaders tot allerlei zaken worden gedwongen die voor Nederlandse vrouwen (en mannen) volstrekt onacceptabel zijn, wordt onmiddellijk de culturele achtergrond naar voren gehaald om toch vooral die zaken genuanceerd te bekijken.

    • J. Westerhof