SGP 1

Zoals vaker bij enquêtes het geval is, moet ook met betrekking tot de NIPO-enquête inzake de SGP worden vastgesteld dat het onderzoek tendentieus is (NRC Handelsblad, 15 november). Verzuimd is bijvoorbeeld om rekening te houden met het gegeven dat de Nederlandse grondwet niet alleen vrijheid van godsdienst, maar ook vrijheid van vereniging en vergadering waarborgt. Bij de SGP vallen deze grondrechten samen.

Het behoort niet tot de bevoegdheid van de commissie gelijke behandeling om een vereniging voor te schrijven hoe zij zich moet organiseren. Het staat de commissie niet vrij om voor te stellen dat voor één politieke vereniging twee grondrechten buiten werking worden gesteld omdat één persoon in dit geval mevrouw Grabijn-Putten zich niet (meer) met de grondslagen van de SGP kan verenigen. Voorzover valt na te gaan heeft mevrouw Grabijn geen medestandsters onder de SGP-vrouwen.

Is het niet zo dat van de Rotary geen vrouwen lid kunnen worden? Als tegenhanger van de Rotary is de Soroptimisten-vereniging opgericht. Er is ook nog altijd een bestaansgrond voor de VVAO, de Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding.

    • Mr. E.E. Maschewski