Polderkoorts

In het artikel Polderkoorts (in de krant van zaterdag 24 november, pagina 37) wordt Liesbeth Blom geciteerd. Deze naam is om redenen van privacy gefingeerd. Een mededeling daarover onder het artikel was weggevallen.