Petroplus heeft baat bij lagere olieprijs

Oliebedrijf Petroplus heeft weinig last gehad van de aanslagen van 11 september. Integendeel, de daling van de olieprijs heeft juist de marges van de raffinaderijen doen stijgen. Petroplus behaalde over de eerste negen maanden van het jaar een winst van 20,6 miljoen euro (45 miljoen gulden), een stijging van 29 procent.

De aanslagen hadden een licht negatief effect omdat de vraag naar kerosine sterk daalde, wat leidde tot een omzetdaling bij de tankopslag. Deze daling had weinig invloed op de raffinaderijen omdat er afnamecontracten waren gesloten en omdat de olieprijzen kelderden. Dit betekende een stijging van de winstmarges omdat de olieproducten die door de raffinaderijen worden gemaakt, de daling van de olieprijs niet meteen volgen.

De divisie raffinage, die het moeilijk had in juli en augustus, behaalde en bedrijfsresultaat van 7,1 miljoen euro over de eerste negen maanden, vergeleken met 2,8 miljoen euro in dezelfde periode in 2000.

De problemen in de zomer werden veroorzaakt door een brand in de raffinaderij in Antwerpen door de onderhoudsstop van de raffinaderij in Teeside. De divisie logistiek had wel last van de aanslagen omdat er minder vraag naar opslagruimte voor kerosine was. De winst bleef gelijk op 10,2 miljoen euro.

Het bedrijf handhaafde de verwachting dat de winst per aandeel dit jaar zal stijgen met 25 procent. Analist N. de Zwart van zakenbank Theodoor Gilissen verwacht dat Petroplus ook volgend jaar een winststijging van rond de 25 procent zal laten zien.