NRC Handelsblad staakt webdiensten en zondageditie

NRC Handelsblad voert dit weekeinde enkele veranderingen door op de website www.nrc.nl. Een geactualiseerde zondageditie komt te vervallen, terwijl op de overige dagen enkele nieuwe rubrieken worden toegevoegd.

In de praktijk is gebleken dat nieuwe artikelen op zondag slechts een zeer beperkt aantal lezers trekken. De redactie heeft daarom besloten haar energie meer te richten op andere onderdelen van de site, die meer bezoekers/lezers trekken.

Opiniestukken en discussies krijgen de komende weken en maanden een prominentere plek op de website van NRC Handelsblad. De veelgelezen vragenrubriek over financiële kwesties van Adriaan Hiele krijgt gezelschap van een vraag-antwoordrubriek over internet door Marie-José Klaver en een taalrubriek door Ewoud Sanders.

Het aanbod van nieuwsfoto's wordt uitgebreid.

Vanaf 1 januari 2002 is het voor abonnees niet langer mogelijk via de krant gratis toegang tot internet te krijgen. Ook wordt de mogelijkheid om e-mail te versturen en te ontvangen via nrcnet.nl gestaakt. De directie van NRC Handelsblad, PcM Uitgevers, heeft hiertoe besloten, omdat de belangstelling onder abonnees voor gratis internet- en e-maildiensten via nrcnet.nl tegenviel. Daardoor is de dienst volgens de uitgever te duur geworden.

De mogelijkheid voor abonnees om toegang te krijgen tot het digitale krantenarchief blijft bestaan. Dezer dagen ontvangen alle geregistreerde gebruikers een brief met een toelichting en verwijzingen naar andere providers. Ook krijgen zij een nieuw codenummer voor het digitale krantenarchief. Dit archief is te bereiken via de website www.nrc.nl.

De beslissingen passen in het beleid van de uitgever om de kosten voor internetactiviteiten terug te brengen. Weliswaar stijgt het bezoek aan de website van NRC Handelsblad nog steeds sterk, maar de inkomsten via reclame zijn gedaald.

Komend voorjaar zijn meer wijzigingen op de website www.nrc.nl te verwachten. Het aanbod van artikelen uit de krant wordt hierbij beperkt, maar tegelijkertijd worden onderdelen toegevoegd die niet of minder volledig in de krant zijn te vinden.

    • de Hoofd