Lagere belasting trekt buitenlandse investeerders

Een verlaging van de belasting op de winst van een onderneming met 1 procent leidt tot een toename van buitenlandse investeringen met 3,3 procent. Dat concluderen twee onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) na het maken van internationale vergelijkingen. Ze komen tot de conclusie dat de verschillen in belastingtarieven verstorend werken in de interne Europese markt. Hun conclusies zijn gisteren gepubliceerd. De Europese Commissie maakt in een recent rapport melding van verschillen in heffing die kunnen oplopen tot 30 procent van de af te dragen winst.