Koele hoofden

Zin in een nieuwe uitdaging? Meld u bij het gemeentehuis in Assen, daar zitten ze springen om een verzuimbegeleider. Het ziekteverzuim onder Asser gemeenteambtenaren zit met 10,2 procent ver boven het landelijk gemiddelde van 8,5 procent. Volgens HP/De Tijd zijn RSI en psychische klachten de voornaamste redenen ,,dat dagelijks tien van de honderd Asser ambtenaren thuis zitten''. Maar volgens TNO-onderzoekster Van Vuuren speelt ook mee dat leidinggevenden die ,,lukraak in de rondte managen'' geen tijd of aandacht hebben voor hun mensen, ziek of fit.

,,Aangezien de zieke gemeenteambtenaar nauwelijks op steun en aandacht van zijn veel te drukke leidinggevende kan rekenen, is het aanstellen van een verzuimbegeleider volgens Van Vuuren een goede oplossing. Iemand die regelmatig belt om te vragen hoe het gaat.''

HN vroeg minister Van Boxtel van Grotestedenbeleid hoe het gaat met de integratie van migranten. En ja hoor: ,,Het failliet van het integratiebeleid is niet aangetoond. Integendeel, internationaal gezien komt Nederland er goed van af.''

Het valt te hopen dat de bewindsman vandaag Elsevier onder zijn neus gedrukt krijgt, dat in vijf pagina's de gevolgen schetst van de `verkleuring' van Nederland, waar drie van de zestien miljoen inwoners van allochtone huize is en waar zich onder Paars jaarlijks tussen de 30- en 40 duizend asielzoekers melden. ,,De nieuwe immigrantengroepen lijken nog minder dan de eerste generatie Marokkanen en Turken aanstalten te maken om hun plek te vinden in Nederland. Met Irakezen, Somaliërs en Afghanen is het dramatisch gesteld qua werk en opleiding.''

Uit recent onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant blijkt volgens Elsevier ,,dat de 30.000 Somaliërs nauwelijks moeite doen Nederlands te leren. Ze voelen zich verongelijkt dat hun diploma's niet worden erkend en ze zijn bijna allemaal afhankelijk van een uitkering.''

Ook maakt het blad korte metten met het magere voorstel van Van Boxtel om asielzoekers met een tijdelijke status het recht op gezinsvorming te ontzeggen. Asielzoekers met een tijdelijke vergunning mogen wel familieleden laten overkomen en asielzoekers die al zijn toegelaten ,,mogen gewoon doorgaan met gezinshereniging en -vorming. Maar juist door de importpartners stagneert de integratie van buitenlanders'', aldus Elsevier.

Gaat het wel goed met VVD-fractievoorzitter Hans Dijkstal, vraagt HP/De Tijd zich af. Goed in de zin van: kan hij de lijsttrekker van Leefbaar Nederland, Pim Fortuyn, voldoende weerstaan? Volgens HP/De Tijd neemt de muzikale fractievoorzitter een groot electoraal risico wanneer hij zich als `Grote Verzoener' blijft opstellen. ,,Om Fortuyn af te troeven zal hij zélf keiharde uitspraken moeten doen over asielzoekers; hij zal zélf autominnend Nederland naar de mond moeten praten. Dat soort populisme kan hij in verkiezingstijd niet meer aan zijn helpers overlaten (...).''

Helpers – die heeft het Rotterdamse raadslid Frans-Jozef van der Heijden nodig in zijn strijd voor een prominentere rol in het collectieve geheugen van het Rotterdam van het monument Verwoeste Stad van Ossip Zadkine. Het monument staat te verpieteren, aldus Elsevier. Niet iedereen in de Maasstad is gecharmeerd van het offensief van Van der Heijden. Elsevier citeert het Rotterdams Dagblad dat schreef dat ,,`nieuwe inwoners' van Rotterdam `geen boodschap zouden hebben aan de plaatselijke geschiedenis' omdat zijzelf `ternauwernood zijn ontsnapt aan de bommenregen in eigen land'.''

Deze ongegeneerde oproep om het historisch besef te ondermijnen, mag niet onweersproken blijven. Zoals ook de maatregelen op eigen bodem van de Amerikaanse regering in het kader van de strijd tegen het terrorisme niet onweersproken mogen blijven, vindt de Groene Amsterdammer: intimiderende FBI-verhoren, geheime militaire tribunalen en het afluisteren van gesprekken tussen advocaten en hun cliënten. De grootste uitdaging in deze tijd is het hoofd koel te houden. Het opschorten van burgerrechten staat daar haaks op.

    • Anna Visser