Kamer: onteigen KPN-netwerk

Een meerderheid in de Tweede Kamer van PvdA, GroenLinks, CDA en SP voelt er veel voor om het vaste telefoonnetwerk van KPN op termijn weer terug te halen naar de staat. De VVD wil ook extra waarborgen voor het vaste net, maar vindt het nog te vroeg om over onteigening van het vaste net te spreken.

Dat bleek vanmorgen tijdens een debat over de aandelen-emissie van 5 miljard euro (11 miljard gulden) van telecomconcern KPN. De staat heeft zich garant gesteld voor eenderde van dat bedrag. KPN heeft het extra geld nodig om zijn schuldpositie te verbeteren.

De Kamer benadrukte het publieke belang van het vaste net. KPN heeft geen verplichting om in het netwerk te investeren, zo blijkt uit een brief die telecomwaakhond Opta gisteren aan Kamerlid Vendrik (GroenLinks) heeft gestuurd. De rol van het vaste net, dat de cashcow van het bedrijf is, wordt steeds belangrijker. KPN mag het vaste net bijvoorbeeld niet verkopen van de banken die zich garant hebben gesteld voor het resterende deel van de emissie-opbrengst.

Kamerlid Wagenaar (PvdA) verwees naar de constructie die bedacht is bij het hoogspanningsnet voor elektriciteit. De staat is juridisch eigenaar van dat net en commerciële partijen hebben het economisch vruchtgebruik in handen. De economische exploitatie wordt aan commerciële partijen gegund die kunnen worden gedwongen om te investeren in het elektriciteitsnet. Wagenaar wil dat Zalm nadenkt over een soortgelijke constructie voor het telefoonnetwerk. Ook het CDA wil op korte termijn een notitie van Zalm over wat er met het vaste net moet gebeuren. GroenLinks had al eerder voorgesteld het net weer in handen van de staat te brengen.

De Kamer had verder grote zorgen over het financiële aspect van de emissie. Minister Zalm (Financiën) gaat er vanuit dat de beurskoers KPN weer zal aantrekken, hetgeen voor hem participatie in de emissie rechtvaardigt.