Gevangenislocatie verworpen

De bevolking van Zaanstad is tegen de komst van een gevangenis in het Vijfhoekpark. Dat blijkt uit een raadgevend referendum dat woensdag is gehouden. Het stadsbestuur van Zaanstad gaat zich nu beraden over de vraag of het andere locaties voor de justiële inrichting kan vinden.

Van de kiesgerechtigden heeft 41,98 procent gestemd. Hiervan hebben 7.155 kiezers voor gestemd en 37.121 tegen. Volgens de regels van de verordening is er onvoldoende steun als minstens 30 procent van de kiesgerechtigden tegenstemt en zij een meerderheid van de stemmers vormen.

Burgemeester R. Vreeman heeft bij de presentatie van de voorlopige uitslag de mensen die actie hebben gevoerd tegen de komst van een gevangenis gefeliciteerd met de uitslag. Hij gaf aan dat de grote opkomst blijk geeft van een grote betrokkenheid bij het onderwerp. Hij noemde het referendum succesvol en de uitslag ,,helder''.Het raadsvoorstel over de vestiging van de gevangenis wordt op 20 december besproken in de gemeenteraad van Zaanstad. De meeste partijen hebben al aangegeven dat zij de uitslag van het referendum volgen, ook al is die niet bindend. De gemeente moet nu op zoek naar een nieuwe locatie voor de gevangenis, vermoedelijk wordt daarover opnieuw een referendum gehouden. De Zaanse gemeenteraad ging in februari akkoord met de komst van de Amsterdamse penitentiaire inrichting naar de gemeente.

Burgemeester Vreeman schat het aantal extra banen als gevolg van de komst van de gevangenis met enkele honderden gevangenen op zes- tot achthonderd. Op de plek waar de huidige Bijlmerbajes staat, op de grens van de Amsterdamse stadsdelen Oost en Watergraafsmeer, zullen in de toekomst vermoedelijk kantoren verrijzen. De grond daar is erg gewild.