Derde Wereld

In deze krant van 31 oktober stelde Nicole Metz dat `Patenten Derde Wereld niet ziek mogen houden'.

Het verheugt mij dat de aandacht erop wordt gevestigd, dat het TRIPS-verdrag `niet mag verhinderen dat landen hun eigen maatregelen nemen ter bescherming van de volksgezondheid'.

Jammer, dat de overtuiging dat gezondheidsbelangen moeten prevaleren boven economische belangen, binnen de EU geen gemeengoed is en ik ben het met mevrouw Metz eens dat gezondheidsbelangen altijd moeten prevaleren.

Ik doel hier op de gezondheidsschadelijke stoffen, die in bijvoorbeeld de formuleringen van pesticiden voorkomen en die ten behoeve van de fabrikanten van die pesticiden uit economische overwegingen `geheim' worden gehouden. Zo veroorzaakt propandiol dermatitis, en AES (alkylethersulfaat) cardiovasculaire effecten.

In de discussie over de gen-tech wordt over dit probleem met geen woord gerept!

We leven, werken, geven geld en vechten er toch voor om in goede gezondheid en in vrede oud te worden? Nu is het zo dat de gehele wereldbevolking officieel onkundig gehouden wordt van de schadelijke stoffen in de pesticiden, die zich van bufferzones en bordjes `Verboden Toegang' niets aantrekken.

Zijn we zulke sufferds om dat te accepteren? Moeten we ons niets aantrekken van de uitgebreide buitenlandse literatuur hieromtrent?

    • Lily Eijsten