D66 en Lazarus

Tijdens het D66-congres van 17 november karakteriseerde Thom de Graaf zijn partij als `comeback kid', iemand die na een schijnbare ondergang weer opstaat.

In NRC Handelsblad van 19 november maakt redacteur Mark Kranenburg naar aanleiding hiervan een opmerking aangaande het bijbelse verhaal over Lazarus, ,,de melaatse bedelaar die uit de dood zou zijn herrezen''. Hier worden twee bijbelse figuren door elkaar gehaald.

De eerste is Lazarus uit de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16). Lazarus ligt overdekt met zweren als bedelaar aan de poort van een rijke, die elke dag dure feesten hield. Na hun dood zijn de rollen omgedraaid: engelen voeren Lazarus in Abrahams schoot, de ereplaats in het dodenrijk, terwijl de rijke man iets verderop helse pijnen moet verduren.

De tweede Lazarus, broer van Maria en Martha uit Bethanië, en bevriend met Jezus, staat inderdaad volgens het uitgebreide verhaal in Johannes 11 door diens toedoen op uit de dood.

Mijns inziens valt D66 na de verkiezingen van volgend jaar alleen met de tweede Lazarus te vergelijken.

    • W. van der Kraan